Contact 

Pijs Energetisch Genezen

Staringstraat, 350
5343GP Oss
Nederland

Telefoon: 0650620624

Mail: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 17272460

BTW-nummer: NL001515192B90

Ik heb Verpleegkundige als beroepstitel gekregen in 1993.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
BIG register
Postbus 3173
6401DR Heerlen
NL

Lid bij: CAT

Beroepsregels: Bevoegdheid bekwaamheid Voorbehouden handelingen
Beschikbaar op: www.bigregister.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
BAT
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
De geografische reikwijdte van de dekking van de verzekering omvat activiteiten in NL.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Voor de beslechting van geschillen uit een overeenkomst met een consument, dan wel daarover of een dergelijke overeenkomst al dan niet bestaat, zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken ('Verbraucherschlichtungsstelle'). Bevoegd is GAT, Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven, NL, www.gatgeschillen.nl. Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze commissie.