Pijs Energetisch Genezen

Praktijk voor Oor-acupunctuur en Bloesemtherapie
LongZorgZuid Thuiszorg

Wie is uw therapeut?


Peer Pijs, geb. 1962, vader van 3 volwassen zoons. A-Verpleegkundige sinds 1989 en sindsdien altijd werkzaam geweest in diverse ziekenhuizen. De laatste 20 jaar voornamelijk op LongAfdelingen. Ook ruim ervaring met Cardiologie- en Nierziektenpatienten. 
Sinds 2010 daarnaast actief in Thuiszorg.

Tijdens mijn werk met longpatienten in het ziekenhuis leerde ik dat ROKEN voor deze patienten het grootste kwaad was. Ik vroeg me af hoe ik ze daarbij zou kunnen helpen buiten de muren van het ziekenhuis.  Omdat ik zelf via oor-acupunctuur van het roken was afgekomen besloot ik op zoek te gaan naar scholingsmogelijkheden in die richting. De NADA-opleiding van het OTCG te Antwerpen werd zodoende mijn eerste opleiding buiten het regluliere.
Eén van de opleiders daar was Jean Pierre Rooms die me de "pols van Nogier" leerde kennen. Het betreft een manier van pols-voelen waarmee je als het ware vragen kunt stellen aan het hele energiesysteem van een mens (en dier en plant). Via de pols heb je een direct contact met het para-sympathische zenuwstelsel van mens of dier. En dat is onderdeel van ons "oer-brein".  En kan niet liegen. 
Vragen die we dus stellen via het aanbieden van prikkels aan het oor worden beantwoord in de pols. 
De pols van Nogier is de basis geworden van al mijn handelen en testen in mijn praktijk. Elke opleiding op het gebied van de oor-acupunctuur heeft steeds een verbinding gehad met die manier van pols-voelen.
Waar de Chinezen al eeuwenlang een erg complexe manier van pols-voelen hanteren (met veel succes voor de geoefende TCM-therapeut) beperkt de pols van Nogier zich feitelijk tot een ja/nee vraag en antwoord gebeuren. 
De prikkels die ik aan uw oor aanbied kunnen heel divers zijn. Dat kan een kleur zijn, een laserlicht waar een frequentie in aangebracht is, een pijnprikkel, een medicijn of een bloesem etc. etc. De mogelijkheden zijn wat dat betreft bijna onbegrensd.


Na mijn eerste lessen in oor-acupunctuur en de pols van Nogier ging ik me verder bekwamen in die pols bij het bedrijf Sanopharm te Barneveld. Daar heb ik de cursussen SiVAS Auriculotherapie, SiVAS Pols en SiVAS acupunctuur gevolgd. Waarbij SiVAS staat voor "subtiele interventie middels het Vasculair Autonoom Signaal. Deze cursussen waren ontworpen door de Nederlandse arts Ton van Gelder. de VAS is een afkorting voor de pols van Nogier.
In de loop de jaren kwam het accent van mijn oor-acupunctuur scholingen steeds meer te liggen op de zgn. Duitse school van Prof. Dr. Med. Frank Bahr uit Munchen. Hij was een leerling van Nogier, een Franse arts die het polsfenomeen als eerste ontdekte en bruikbaar maakte in de jaren 50 van de 20e eeuw..

De "Duitse school" in ooracupunctuur is gestart en ontwikkeld door Prof. Dr. med. F. Bahr die daar zijn levenswerk van heeft gemaakt en later veel steun daarbij kreeg van andere artsen, o.a uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Naast alle fysieke punten werden er ook emotionele punten gevonden en later zelfs punten om onze chakra's te kunnen testen of beinvloeden. Er werden stoorhaard-punten ontdekt en manieren om bloesems en homoeopathie in te zetten bij de oor-therapie.
Waar het begon als eenvoudige oor-acupunctuur is deze therapievorm uitgegroeid tot een complete therapievorm die we liever "auriculomedicinae" noemen. Om daarmee de omvang en de compleetheid van dit prachtige systeem aan te geven.