Diensten

Onze diensten:

PijsZorg bestaat uit een thuiszorg eenmans-bedrijf LongZorgZuid en uit een praktijk voor oor-acupunctuur en bloesemtherapie: Pijs Energetisch Genezen Oss.

Pijs Energetisch Genezen


Is een kleine persoonlijke praktijk voor oor-acupunctuurbehandeling en bloesemtherapie. U bent welkom met al uw gezondheidsvragen, of dat op psychisch, psycho-somatisch,of puur fysiek gebied is. Meestal bestaat een dergelijk duidelijk onderscheid helemaal niet. Dat gaan we samen uitzoeken en zorgen dat uw ZELF-genezend vermogen weer geactiveerd wordt.
Therapie kan middels oor-naaldjes in de oorschelp. Maar ook zonder prikken kan er veel goeds bereikt worden. Laserlicht en kleine magneetballetjes zijn daar voorbeelden van.
Bloesemtherapie werkt heel geleidelijk en rustig op uw psyche. U neemt dan een aantal dagen of weken druppels in. Wonderlijke resultaten mag u verwachten mits we de juiste bloesem hebben gevonden. 
Digitale homeopathie middels de Duitse HomoöExpert apparatuur kan ook erg fraaie resultaten geven.
Nieuw in de praktijk  is behandeling op afstand middels een Spooky2 biofeedback scan. 
Ga naar het contactformulier voor verdere informatie. Ik leg het u met alle plezier uit. 

LongZorgZuid

Is een eenmans thuiszorgbedrijf dat sinds 2010 zorg levert aan PGB houders en particulieren. Mijn specialiteit ligt op het gebied van zorg verlenen aan longpatienten incl. beademing thuis. Gecertificeerd vlgs CTB-Maastricht. Daarnaast verzorg ik graag alle andere vormen van verpleegkundige thuiszorg.
Als ZZP-er in de zorg kunt u mij ook inhuren voor zorg aan derden.
Ik ben bevoegd en bekwaam voor de meeste voorbehouden handelingen. BIG geregistreerd. No:49003586130 PJM Pijs. Oss.